Polskie Stowarzyszenie Yumeiho
strona oficjalna
Statut Stowarzyszenia
Dane rejestracyjne
Władze Stowarzyszenia

 

 

Zarząd 

 
Przezes Zarządu - Maciej Dłuski   

Wiceprezes Zarządu - Zbigniew Szymański  

Skarbnik - Dorota Magryś   

Sekretarz - Marcin Banasiński

Członek Zarządu - Jerzy Smagór

  

Komisja Rewizyjna     


Przewodniczący Komisji Rewizyjnej -
Michał Rozkrut

Zastępca Przewodniczącego - Magdalena Kłyk

Sekretarz Komisji Rewizyjnej - Robert Raś

 

Sąd Koleżeński

 

Przewodniczący - Wiesław Zaniewicz   

Zastępca Przewodniczącego - Roman Soboń 

Sekretarz Sądu Koleżeńskiego - Konrad Cypryś